Tijela saveza

 

Dana 04.06.2014 god. u Budvi održana je

Redovna Skupština GSCG na kojoj su

izabrana sledeća radna tijela :

Nadzorni odbor:
1.Željan Brajović – Predsjednik odbora
2.Nikola Bijelić – član
3.Nikola Radonić – član

Tehnički komitet:
1.Olivera Bućin – Predsjednik odbora
2.Sonja Paspalj – član
3.Tijana Lalović – član

Disciplinska komisija:
1.Antonio Brajović – Advokat / pravnik – Predsjednik komisije
2.Predrag Dejanović – član
3.Ilija Bijelić – član

Registraciona komisija:
1.Radmila Đurović – Predsjednik komisije
2.Nina Svitovskaia – član
3.Sandra Vuksanović – Tehnički Sekrtar GSCG - knjigovođa

Stručni odbor MSG:
1.Ivan Đorđević – Magistar Gimnastike - Predsjednik odbora
2.Ilija Bijelić – Sekektor
3.Dejan Vučević – član

Stručni odbor ŽSG:
1.Crnogorčević Zlata – Profesor fizičke kulture - Predsjednik odbora
2.Dejan Vučević - član  
3. 

Stručni odbor RG:
1.Dobrana Brajović -  Profesor fizičke kulture- Predsjednik odbora
2.Vesna Radonić – Selektor
3.Mirjana Smiljanić – član

Verifikaciona komisija:
1.Olivera Bućin  – Predsjednik komisije
2.Predrag Dejanović
3.Željan Brajović

Vi ste ovde: Home GS CG Tijela Saveza
Gimnastički Savez Crne Gore GIMNASTIČKI SAVEZ
CRNE GORE
Tel: +382 33 465 479
Mob:+382 69 084 966