A program

PROGRAM TAKMIČENJA ZA 2016. GODINU u RG

A PROGRAM  INDIVIDUALNI

KATEGORIJA PIONIRKE            2006. i mlađe

Program za Individualno prvenstvo Crne Gore: bez rekvizita, (vijača ili obruč)

Program za Višebojsko prvenstvo Crne Gore : bez rekvizita, (vijača ili obruč)

I. TEŽINE D MAX. 5.00 BODOVA, SASTOJE SE OD: 

1.   TEŽINE TIJELOM  D:

- 4-6 težina

- max. 2 težine iz svake grupe elemenata (ravnoteže, okreti, skokovi)

2. KOMBINACIJA PLESNIH KORAKA S

- min. 1 – vrijednost 0.30 bodova , u trajanju od 8 sekundi 

3.DINAMIČNI ELEMENTI  SA ROTACIJAMA I IZBAČAJEM

- max. 1

 

3.   MAJSTORSTVO REKVIZITA M

 - Max. 3

II. IZVOĐENJE  E MAX. 10.00 BODOVA

* KONAČNA OCJENA: 15.000 BODOVA

 

KATEGORIJA KADETKINJE                 2004. i 2005.

Program za Individualno prvenstvo Crne Gore: vijača, obruč, lopta, čunjevi

Program za Višebojsko prvenstvo Crne Gore : vijača, obruč, lopta, čunjevi

I. TEŽINE D MAX. 7.00 BODOVA, SASTOJE SE OD: 

1.   TEŽINE TIJELOM  D:

 

- 4-7 težina

- min.1  max. 3 težine iz svake grupe elemenata (ravnoteže, okreti, skokovi)

 

2. KOMBINACIJA PLESNIH KORAKA    S

- min. 1 – vrijednost 0.30 bodova , u trajanju od 8 sekundi

 

2.   DINAMIČNI ELEMENTI  SA ROTACIJAMA I IZBAČAJEM

- max. 3

3.   MAJSTORSTVO REKVIZITA M 

- Max.4

II. IZVOĐENJE  E MAX. 10.00 BODOVA

* KONAČNA OCJENA: 17.000 BODOVA

 

KATEGORIJA JUNIORKE                      2003. i 2002.-2001.

Program za Individualno prvenstvo Crne Gore: obruč, lopta, čunjevi, traka ( ili vijača )

Program za Višebojsko prvenstvo Crne Gore : obruč, lopta, čunjevi, vijača ( ili vraka)

I. TEŽINE D MAX. 8.00 BODOVA, SASTOJE SE OD:

1.   TEŽINE TIJELOM  D:

- 4-7 težina

- min. 1 max. 3 težine iz svake grupe elemenata (ravnoteže, okreti, skokovi)

 

2. KOMBINACIJA PLESNIH KORAKA S

- min. 1 – vrijednost 0.30 bodova

- u trajanju od 8 sekundi 

3. DINAMIČNI ELEMENTI  SA ROTACIJAMA I IZBAČAJEM

- max. 3

 

3.   MAJSTORSTVO REKVIZITA M

- max. 4

II. IZVOĐENJE  E MAX. 10.00 BODOVA

* KONAČNA OCJENA: 18.000 BODOVA

KATEGORIJA SENIORKE                      2000. i starije

Program za Individualno prvenstvo Crne Gore: vijača, obruč, lopta,čunjevi,traka

Program za Višebojsko prvenstvo Crne Gore: obruč, lopta, čunjevi, traka

 

I. TEŽINE D MAX. 10.00 BODOVA, SASTOJE SE OD: 

1.   TEŽINE TIJELOM  D:

- 6-9 težina

- min. 2 max. 4 težine iz svake grupe elemenata (ravnoteže, okreti, skokovi)

 

2. KOMBINACIJA PLESNIH KORAKA S

- min. 1 – vrijednost 0.30 bodova , u trajanju od 8 sekundi

3. DINAMIČNI ELEMENTI  SA ROTACIJAMA I IZBAČAJEM

- max. 3

 

3.   MAJSTORSTVO REKVIZITA M 

- max. 4 

II. IZVOĐENJE  E MAX. 10.00 BODOVA

* KONAČNA OCJENA: 20.000 BODOVA

Propozicije su propisane od strane FIG.

Vi ste ovde: Home Ritmička gimnastika A Program
Gimnastički Savez Crne Gore GIMNASTIČKI SAVEZ
CRNE GORE
Tel: +382 33 465 479
Mob:+382 69 084 966